10 comments found

  1. CYNGOR CYMUNED LLANWENOG COMMUNITY COUNCIL Neuadd y Pentref, Drefach am yh 4ydd o Ionawr / 4th January Yn bresennol / Present: Cyng Geraint Davies, Cyng Euros Davies, Cyng Lewis Davies, Cyng Bill Green, Cyng Gwilym Jenkins, Cyng Daniel Evans, Cyng Helen Howells, Cyng Mary Thomas, Cyng.
  2. O dan amgylchiadau arferol, caiff yr adroddiad ei gyhoeddi wedi hyn, ond gallai'r cyhoeddi gael ei oedi os oes angen datrys problemau o ran cywirdeb. Gweler ein polisi ar Ymateb i Adroddiadau Arolygu i gael rhagor o fanylion ar sut rydym yn prosesu ymatebion darparwyr i adroddiadau arolygu. Trefniadau ar gyfer mathau amrywiol o wasanaethau Ar.
  3. Mayer, yr aelod cabinet dros Gymunedau ac Adnoddau, yno i ddangos ei gefnogaeth. Nod y cynllun yw gwneud safleoedd yn fwy croesawgar a chefnogol i deuluoedd sy’n awyddus i fwydo ar y fron. Derbyniodd y lansiad sylw cadarnhaol gan gyfryngau lleol a chenedlaethol ac ers y lansiad mae mwy o safleoedd wedi dangos awydd i ymuno â’r cynllun.
  4. Yr Arglwydd yw fy Mugail clau, Ni ad byth eisiau arnaf; Gorwedd a gaf mewn porfa fras, Ar lan dwfr gloywlas araf. Fe goledd f'enaid,ac a'm dwg 'R hyd llwybrau ddiddrwg, cyfion; Er mwyn ei Enw mawr di-lys, Fe'm tywys ar yr union.
  5. Listen to your favorite songs from Gyda'N Gilydd (Corau Cymru Yn Canu Caneuon Poblogaidd / The Choir Of Wales In Popular Mode) by Amrywiol / Various Artists Now. Stream ad-free with Amazon Music Unlimited on mobile, desktop, and tablet. Download our mobile app now.
  6. Contextual translation of "dw i ddim yn siarad cymraeg yn dda iawn" into English. Human translations with examples: correct, i'm not stupid, i don't feel well.
  7. Authoritative information about the hymn text Yr Iesu atgyfododd Yn fore'r trydedd dydd!, with lyrics and piano resources. Yr Iesu atgyfododd Yn fore'r trydedd dydd! | soul.flameworkeranayathrisflameblade.infoinfo Skip to main content.
  8. Mae'r triongl goleuadau traffig hwn yn berffaith i'r plant ddefnyddio i ddangos bod angen help arnynt ac yn hawdd ei ddefnyddio. Languages / Countries English, English (Australian), English/Portuguese, Italian / English, Italian / italiano, Português (Brasil), Romanian / Română, Romanian/English - Engleză / Română, Spanish / Español.
  9. Corau Cymru yn canu caneuon poblogaidd. Mae i ganu corawl draddodiad cryf yng Nghymru ers y 18fed ganrif, a thyfodd y corau meibion byd-enwog o gymunedau clos y pyllau glo, y chwareli llechi a’r gweithfeydd haearn a dur. Lledodd y traddodiad gweithiol hwnnw i fyd y capel a’r clwb rygbi, gan uno dynion a merched o bob math o gefndir a gwaith.
  10. Official Sain Recordiau / Sain Records shop. Buy Gyda'N Gilydd (Corau Cymru Yn Canu Caneuon Poblogaidd / The Choir Of Wales In Popular Mode) and other music from Sain Recordiau / Sain Records in MP3, Vinyl and CD.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.